Terça-feira, 31 de Março de 2009
primeiro foi o mar

Primeiro foi o mar
dempois a pedra.
C.E. FERREIRO


Primeiro foi o mar, dempois a pedra.
¿Qué quedará de nós?... Unha espuma levísima,
fado de Amalia para unha travesía.
¿Qué loita de navíos?...
¿Ónde o naufragio daquela Nau Preta?...

Primeiro foi o mar, mais non é certo
que a corrente nos leve:
Correspóndelle á onda repetirse de novo,
devolver algo vivo por unha dor tremenda.

Alas pasan, indómitas, altas como trofeos.
Sobrevoan a orela onde ti e máis eu nunca estivemos.
Arestora que parou de chover
corenta días e corenta noites
é preciso esquecer o diluvio,
decir que xa podemos coroarnos
cun ramallo de olivos.

Ah, si, país de outono dende un trono de sombras!

Hai un porto inmediato afincado nas pedras.

Agora
só a barca varada e nós mesmos.

***

Xohana Torres (1931)

Santiago de Compostela (Galiza)

***************************

 

Primeiro foi o mar
depois a pedra.
C.E. FERREIRO

 

Primeiro foi o mar, depois a pedra.
Que ficará de nós?... Uma espuma levíssima,
fado de Amália para uma travessia.
Que luta de navios?...
Onde o naufrágio daquela Nau Preta?...

Primeiro foi o mar, mas não é certo
que a corrente nos leve:
Compete à onda repetir-se de novo,
devolver algo vivo por uma dor tremenda.

Asas passam, indómitas, altas como troféus.
Sobrevoam a orla onde tu e eu nunca estivemos.
Agora que parou de chover
quarenta dias e quarenta noites
é preciso esquecer o dilúvio,
dizer que já podemos coroar-nos
com um ramo de oliveiras.

Ah, sim, país de Outono desde um trono de sombras!

Há um porto imediato cravado nas pedras.

Agora
só a barca encalhada e nós mesmos.

[trad: cas]

 publicado por carlossilva às 00:46
link do post | comentar | favorito

Segunda-feira, 30 de Março de 2009
aínda nonAntes hei morrer
cero veces
atravesando o tempo
ata acadar a densidade xusta
para tan branco instante
e logo beber do amor
neutro
e desligado
como leite morno
como un soño sen raíz
como a memoria do fin.
Antes hei renacer
para conducir dedos ilimitados
por extremos
converxentes
e coa maior humildade
derribar nun sospiro
o castelo das palabras
de cartón.
Antes hei ollar o sol
de frente
ata chegar ao término
onde as cousas comenzan
a rodar combinadas
unha e outra vez
pois son todas as cousas
unha soa no solpor.

O Silencio
é semente diminuta, universal,
da que agora fuximos
mais mañán procuraremos
nós,
as durmintes criaturas
desmandadas
e sen constancia.

 

***

Cristal Mendez (1964)

Vigo - Galiza

********************************

 

Aínda non.

Antes hei-de morrer
zero vezes
atravessando o tempo
até conseguir a densidade justa
para tão branco instante
e logo beber do amor
neutro
e desligado
como leite morno
como um sonho sem raiz
como a memória do fim.
Antes hei-de renascer
para conduzir dedos ilimitados
por extremos
convergentes
e com a maior humildade
derrubar num suspiro
o castelo das palavras
de cartão.
Antes hei-de olhar o sol
de frente
até chegar ao término
onde as coisas começam
a rodar combinadas
uma e outra vez
pois todas as coisas são

uma só no ocaso.

O Silêncio
é semente diminuta, universal,
da que agora fugimos
mas amanhã procuraremos
nós,
as dormentes criaturas
desmandadas
e sem constância.

 

 

[trad: cas]publicado por carlossilva às 00:07
link do post | comentar | favorito

Domingo, 29 de Março de 2009
penélope d'insaniaA miña nai non quixo nunca que destes ollos partira a atrocidade das cousas.
Contoume, que ao meu pai gandáranlle a sombra durante anos
na artesa do pan, e falou tamén da súa infinita espera
contra a voz dos antergos
xogando coa tranquila indiferencia, das estrañas horas que removen os soños.
Faloume do exilio, no que esnaquizar a palabra aos pés de todas as árbores.
De cómo queimar dunha vez por todas os bosques inmensos da cordura
e facer pendurar na cinza a imposibilidades dun odio que me rexeita desde nena.
Porque eu nunca fun maior para abranguer grandes velenos,
non tiña as mans feitas para reunir a ágora da revolución.
Acuso as dores cos pequenos peitos da anarquía.
Nunca sinalo cos dedos nin trazo camiños cara a casa da derrota.
Fío, tezo, arrumo coa entraña
a acostumada desidia dos desarmados nas explícitas horas
dunha redención que non ten outro senso que a espera.

 

***

Emma Pedreira (1978)

Coruña - Galiza

**********************************

 

A minha mãe não quis nunca que destes olhos partisse a atrocidade das coisas.
Contou-me, que ao meu pai lhe guardaram a sombra durante anos
na masseira do pão, e falou também da sua infinita espera
contra a voz dos antigos
jogando com a tranquila indiferença, das estranhas horas que removem os sonhos.
Falou-me do exílio, onde destroçar a palavra aos pés de todas as árvores.
De como queimar duma vez por todas os bosques imensos da cordura
e fazer pendurar na cinza a impossibilidade dum ódio que me rejeita desde menina.
Porque eu nunca fui maior para abranger grandes venenos,
não tinha as mãos feitas para reunir a ágora da revolução.
Acuso as dores com os pequenos peitos da anarquia.
Nunca assinalo com os dedos nem traço caminhos para a casa da derrota.
Fio, teço, arrumo com as entranhas
a costumeira indolência dos desarmados nas explícitas horas
duma redenção que não tem senão o sentido  da espera.

 

[trad: cas]

 publicado por carlossilva às 00:50
link do post | comentar | favorito

Sábado, 28 de Março de 2009
cantiga do amante presoBoas noites amiga
dígoche dende a cárcere
neste espacio de sombras
limitadas a carne.
Promotorio de pelos
elévase no sangue
e a luz coma un cheirume
esvara, negra, amante.
Detéñense as palabras
os pensamentos pairan
coma un morcego tépedo
a corazón se cala.
Na cadea hai menceres
de neboa en cada ollada
e ratas grises fanche
un burato na ialma.
Hai unha door cega
que cada cousa mancha
e podremias antigas
ao corazón se engarran.
A espiral da tortura
as pantasmas odiadas
o libro do silencio
e a tristura probada.
Rematan nista noite
ou miña ben amada
pra escomezaren logo
a mañán coma lama.
Boas noites amiga
digoche dende a carcere
mentralo teu recordo
froitifícame, árdeme.

 

***

Xosé Luís Méndez Ferrín ( 1938)

Ourense - Galiza

******************************************Boas noites amiga
digo-te desde o cárcere
neste espaço de sombras
limitadas a carne.
Promontório de pelos
eleva-se no sangue
e a luz como un perfume
resvala, negra, amante.
Detêm-se as palavras
os pensamentos pairam
como um morcego temperado
o coração se cala.
Na cadeia há amanheceres
de nevoeiro en cada olhar
e ratas cinzentas fazem-te
un buraco na alma.
Há uma dor cega
que tudo mancha
e podridões antigas
ao coração se agarram.
A espiral da tortura
os fantasmas odiados
o libro do silêncio
e a tristeza provada.
Terminam nesta noite
oh! minha bem amada
para começarem logo
de manhã como lama.
Boas noites amiga
digo-te desde o cárcere
enquanto a tua recordação
frutifica-me, arde-me.

 

[trad: cas]

 publicado por carlossilva às 00:33
link do post | comentar | favorito

Sexta-feira, 27 de Março de 2009
vivimos nunha casa de mentira

 

 

Vivimos nunha casa de mentira.
Somos de trapo no seu ventre disecado,
trapecistas
ensaiando un futuro malabar.

Respira e dilata túneles,
cárcere rítmica de paredes e portas
que doe atrevesar como bocas desertas para o silencio.

Paseamos en pixama
tomando notas a todas horas
coas mans cheas de tinta

sen voz.

 

***

Emma Couceiro (1977)

Cospeito - Lugo (Galiza)

*********************************

 

Vivemos numa casa de mentira.
Somos de trapos no seu ventre dissecado,
trapezistas
ensaiando um futuro malabarismo.

Respira e dilata túneis,
cárcere rítmico de paredes e portas
que dói atravessar como bocas desertas para o silêncio.

Passeamos em pijama
tomando notas a toda a hora
com as mãos cheias de tinta

sem voz.

 

[trad: cas]publicado por carlossilva às 00:32
link do post | comentar | favorito

Quinta-feira, 26 de Março de 2009
se maña non teño ganas de vivir

 

Se mañá non teño ganas de viver,
será talvez que o tempo tocou fondo,
que un neno ten a ollada esnaquizada,
que cada un ten no peito un intanxível cárcere de seda.

Se mañá non teño ganas
de ir tirando,
non sei que vou facer contra tanta evidéncia.
Será mellor abrir os ollos
e non vé-lo,
será mellor pendurar unha espada do teito
e finxir que é unha axuda que me chega do ceu.

Despois, poderei mirar por unha fírgoa
o lento paso dos vellos polas ruas,
o paso rexo das mociñas airadas,
o trote asubiante dos relóxios
cando devala a tarde
e cai o espanto.
Non sei se serei quen para facé-lo.

Se mañá, por un azar, me fallase a esperanza
e non fallase a vida o resultado
deste fausto concurso de exiliados,
deste previsto cortexo cara ao nada,
non sei a que táctica ou deus me acollería
senón à de esperar-te,
senón à de liturxicamente convocar o teu nome,
refugiar-me na calma dos teus xestos máis graves
e enxergar na tua pel a festa que me queda.

 

***

Pilar Pallarés (1957)

Culleredo - Coruña (Galiza)

*********************************

 
Se amanhã não tiver vontade de viver,
será talvez porque o tempo tocou fundo,
porque um menino tem o olhar destroçado,
porque cada um tem no peito um intangível cárcere de seda.

Se amanhã não tiver vontade
de ir vivendo,
não sei que vou fazer contra tanta evidência.
Será melhor abrir os olhos
e não o ver,
será melhor pendurar uma espada do tecto
e fingir que é uma ajuda que me chega do céu.

Depois, poderei olhar por uma frincha
o lento passo dos velhos pelas ruas,
o passo firme das mocinhas airadas,
o trote assobiante dos relógios
quando deriva a tarde
e cai o espanto.
Não sei se serei alguém para fazê-lo.

Se amanhã por azar me falhasse a esperança
e não falhasse a vida o resultado
deste fausto concurso de exilados,
deste previsto cortejo rumo ao nada,
não sei a que táctica ou deus me acolheria
senão a de esperar-te,
senão a de liturgicamente convocar o teu nome,
refugiar-me na calma dos teus gestos mais graves
e enxergar na tua pele a festa que me resta.

 

[trad: cas]

 

 publicado por carlossilva às 00:31
link do post | comentar | favorito

Quarta-feira, 25 de Março de 2009
suspensenon sigas lendo. isto é unha trampa.
non vou dicirche que faría canto quixeras

e estamos incriminados nela, ti e máis eu
non vou dicirche que quizais non

e debes seguirme punto por punto ata o final
non vou dicirche que enterrei todas as palabras

estás atrapado agora, e a vida váiselle a este poema
poderás empezalo unha e mil veces e mil e unha veces acabará da mesma forma
estamos só os dous e ti fasme sentir que todo isto é certo


pero se non é certo, por qué segues aquí
por qué segues
a piques de caer nesta trampa indivisa
na vida que se lle vai a este poema, secamente

faría canto quixeras
quizais non
enterrei todas as palabras

quédanme estas para che dicir que quero
aprender
o teu rostro
de memoria

 

***

Estíbaliz Espinosa (1974)

Coruña - Galiza

*******************************

não continues lendo. isto é uma armadilha
não vou dizer-te que faria quanto quisesses

e estamos implicados nela, tu e eu
não te vou a dizer que talvez não

e deves seguir-me ponto por ponto até ao fim
não vou dizer-te que enterrei todas as palavras

estás apanhado agora e a vida se vai a este poema
poderás começá-lo uma e mil vezes e mil e uma vezes acabará da mesma forma
estamos só os dois e tu fazes-me sentir que tudo isto é certo


mas se não é certo, por que continuas aquí
por que continuas
a ponto de cair nesta armadilha indivisa
na vida que se vai a este poema, secamente

faria quanto quisesses
se calhar não
enterrei todas as palavras


restam-me estas para dizer-te que quero
aprender
teu rosto
de memória

[trad: cas]publicado por carlossilva às 00:06
link do post | comentar | favorito

Terça-feira, 24 de Março de 2009
cociño a todas as horasCociño a todas horas para precipitar os alimentos crus
nos abismos da pota. As galletas maría
(sutilmente esmagadas)
engordan (disque) a salsa de tomate.
Non dispoño de método pero exhumei un libro de receitas
que parece un compendio do universo.
Da natureza dixo galileo
que era un grande tecido ( calceta, macramé)
e o papel de cebola serve para calcar os versos que nos gustan.
Sempre a cebola tarda (tremede, lacrimais) en deshacerse,
por iso é o primeiro que se bota.
Nos queimadores, en cuestión de segundos,
o lume ocupa o lugar da indiferencia.

 

MARÍA DO CEBREIRO (19769

Santiago - Galiza

Cozinho a todas horas para precipitar os alimentos crus
nos abismos da panela. As bolachas maria
(subtilmente esmagadas)
engordam (diz-se) a salsa de tomate.
Não disponho de método mas exumei um livro de receitas
que parece um compêndio do universo.
Da natureza disse galileu
que era um grande tecido (calceta, macramé)
e o papel de cebola serve para calcar os versos de que gostamos.
Sempre a cebola tarda (tremei, lacrimais) em desfazer-se,
por isso é o primeiro que se põe.
Nos queimadores, em questão de segundos,
o lume ocupa o lugar da indiferença.

[trad: cas]

 publicado por carlossilva às 00:19
link do post | comentar | favorito

Segunda-feira, 23 de Março de 2009
luz e sombras de amor resucitado I


 

A inmersión no silencio é o que distingue

ós que aman con espirito suicida

dos que somentes son

un soño breve

 

Na viaxe nocturna que emprendemos

polo interior do corpo diferente

un acto de amor é un fluído urxente

de suor bágoas e esperma

contra o medo

 

palabras desarmadas

desexos que se perden

na néboa de mil noites
entre as sabas revoltas

polo feroz presente

de dous corpos que esquecen     

  

***

Lois Pereiro (1958-1996)

Monforte de Lemos - Galiza

***********************************

 

 

A imersão no silêncio é o que distingue

os que amam com espírito suicida

dos que somente são

um sonho breve

 

Na viagem nocturna que empreendemos

pelo interior do corpo diferente

um acto de amor é um fluído urgente

de suor lágrimas e esperma

contra o medo

 

palavras desarmadas

desejos que se perdem

na névoa de mil noites
entre as lençóis revoltos

pelo feroz presente

de dois corpos que esquecem     

  

 [trad: cas]

 publicado por carlossilva às 00:02
link do post | comentar | favorito

Domingo, 22 de Março de 2009
parece innecesario falar de amor

 

Parece innecesario falar de amor, ás veces
e construír poemas de corpos derrubados,
de fume, de suor, de ventás apagadas,
de líquidos encontros e seguras derrotas.

Parece innecesario mais aínda transitan
folios e máis folios, e libros ademais.

Destrúen o silencio, de feble arquitectura,
dos que calando amamos con terca intensidade.

Parece innecesario falar de amor, ás veces,
para esquecer sen saña as bandeiras do odio
ou as bágoas humildes de quen non ten futuro
e nin pedir perdon por ignorar que somos.

 ***

MARTA DACOSTA (1966)
Vigo - Galiza

***************************************


Parece desnecessário falar de amor, às vezes
e construir poemas de corpos derrubados,
de fumo, de suor, de janelas apagadas,
de líquidos encontros e seguras derrotas.


Parece desnecessário mas ainda transitam
Páginas e mais páginas, e livros também.

Destroem o silêncio, de débil arquitectura,
dos que calando amamos com obstinada intensidade.

Parece desnecessário falar de amor, às vezes,
para esquecer sem ira as bandeiras do ódio
ou as lágrimas humildes de quem não tem futuro
e nem pedir perdão por ignorar quem somos.

 

[trad:cas]

 publicado por carlossilva às 00:54
link do post | comentar | favorito

mais sobre mim
agenda
18 de abril 2013 19 de abril 2013
Junho 2013
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1

2
3
4
5
6
7
8

9
14
15

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30


posts recentes

fogo e água

pára-me de repente o pens...

si digo mar

infância

trapo de voz representa o...

nana para gatos a punto d...

sou uma coluna crematória

dois poemas

nacín vello de máis

uelen

arquivos

Junho 2013

Maio 2013

Abril 2013

Março 2013

Fevereiro 2013

Janeiro 2013

Dezembro 2012

Novembro 2012

Outubro 2012

Setembro 2012

Agosto 2012

Julho 2012

Junho 2012

Maio 2012

Abril 2012

Março 2012

Fevereiro 2012

Janeiro 2012

Dezembro 2011

Novembro 2011

Outubro 2011

Setembro 2011

Agosto 2011

Julho 2011

Junho 2011

Maio 2011

Abril 2011

Março 2011

Fevereiro 2011

Janeiro 2011

Dezembro 2010

Novembro 2010

Outubro 2010

Setembro 2010

Julho 2010

Junho 2010

Maio 2010

Abril 2010

Março 2010

Fevereiro 2010

Janeiro 2010

Dezembro 2009

Novembro 2009

Outubro 2009

Setembro 2009

Agosto 2009

Julho 2009

Junho 2009

Maio 2009

Abril 2009

Março 2009

Fevereiro 2009

Janeiro 2009

Dezembro 2008

Novembro 2008

Outubro 2008

Setembro 2008

Agosto 2008

Julho 2008

Junho 2008

Maio 2008

Abril 2008

Março 2008

tags

a m pires cabral(4)

adelia prado(5)

adilia lopes(8)

al berto(6)

alba mendez(4)

albano martins(4)

alberte moman(8)

alberto augusto miranda(9)

alexandre teixeira mendes(11)

alfonso lauzara martinez(8)

alice macedo campos(13)

alicia fernandez rodriguez(5)

almada negreiros(4)

amadeu ferreira(8)

ana luísa amaral(6)

ana marques gastao(4)

andre domingues(5)

andreia carvalho(4)

antonio barahona(5)

antonio cabral(5)

antonio gedeao(5)

antonio ramos rosa(7)

anxos romeo(4)

ary dos santos(5)

augusto gil(4)

augusto massi(4)

aurelino costa(11)

baldo ramos(6)

bruno resende(5)

camila vardarac(9)

carlos drummond de andrade(5)

carlos vinagre(13)

cesario verde(4)

concha rousia(4)

cristina nery(5)

cruz martinez(9)

daniel filipe(5)

daniel maia - pinto rodrigues(4)

david mourão-ferreira(6)

elvira riveiro(8)

emma couceiro(4)

estibaliz espinosa(7)

eugenio de andrade(8)

eva mendez doroxo(8)

fatima vale(10)

fernando assis pacheco(4)

fernando pessoa(5)

fiamma hasse pais brandão(5)

florbela espanca(7)

gastão cruz(5)

helder moura pereira(4)

ines lourenço(6)

iolanda aldrei(4)

jaime rocha(5)

joana espain(10)

joaquim pessoa(4)

jorge sousa braga(6)

jose afonso(5)

jose carlos soares(4)

jose gomes ferreira(4)

jose luis peixoto(4)

jose regio(4)

jose tolentino mendonça(4)

jussara salazar(6)

luis de camoes(5)

luisa villalta(4)

luiza neto jorge(4)

maite dono(5)

manolo pipas(6)

manuel alegre(6)

manuel antonio pina(8)

maria alberta meneres(5)

maria do rosario pedreira(5)

maria estela guedes(7)

maria lado(6)

maria teresa horta(5)

marilia miranda lopes(4)

mario cesariny(5)

mia couto(8)

miguel torga(4)

nuno judice(8)

olga novo(17)

pedro ludgero(7)

pedro mexia(5)

pedro tamen(4)

raquel lanseros(9)

roberta tostes daniel(4)

rosa enriquez(6)

rosa martinez vilas(8)

rosalia de castro(6)

rui pires cabral(5)

sophia mello breyner andressen(7)

suzana guimaraens(5)

sylvia beirute(11)

tiago araujo(5)

valter hugo mae(5)

vasco graça moura(6)

virgilio liquito(5)

x. m. vila ribadomar(6)

yolanda castaño(10)

todas as tags

links
pesquisar
 
blogs SAPO
subscrever feeds
Em destaque no SAPO Blogs
pub